Lubuskie Towarzystwo Genealogiczne

Forum Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego


#1 2014-01-02 23:31:27

 zefir454

Administrator

Skąd: Smolno Wielkie
Zarejestrowany: 2013-12-20
Posty: 332
Punktów :   
WWW

Choszczno-historia powiatu.

DZIEJE REGIONUHistoria Powiatu Choszczeńskiego

Początki osadnictwa na tym obszarze sięgają epoki neolitu i związane są z ludnością rolniczą kultur: ceramiki wstęgowej, pucharów lejkowatych i ceramiki sznurowej. Z epoki starszego brązu (ok. 1700-1500 p.n.e.) pochodzą skarby odkryte w Żeńsku i Objezierzu. Od epoki brązu (ok. 1300 r. p.n.e.) aż po epokę żelaza (ok. 400 r. p.n.e.) znajdował się on w kręgu kultury łużyckiej, której ludność prowadziła gospodarkę rolniczo-hodowlaną i osiadły tryb życia. Cmentarzyska z popielnicowymi grobami ciałopalnymi, skarby i pojedyncze przedmioty odkryto m.in. w Drawnie .Okruchy historii

Zięć reckiego pocztyliona. W dniu 23 marca 1728 roku w ewangelickiej gminie w Gorzowie zapisano zgon Jana Krzysztofa Gouthiera perukarza gorzowskiego, związanego korzeniami rodzinnymi z Reczem. Jego ojciec przybył do Nowej Marchii z Metz w Lotaryngii i był sierżantem w regimencie ...Historia powstania Zespołu Szkół nr 1 w Choszcznie

Starania o powstanie szkoły średniej w Choszcznie podjęto już pod koniec 1945r. Powołany Komitet Organizacyjny Szkoły średniej zwrócił się do Kuratora Okręgu Szkolnego w Szczecinie z prośbą o zgodę na utworzenie szkoły średniej w Choszcznie. Prośba spotkała się początkowo z odmową. Jednak komitet nie dał za wygraną i wobec takiego stanowiska władz postanowił założyć szkołę średnią dla dorosłych. Ponownie zostało wysłane podanie do KOS w Szczecinie. Kuratorium w końcu wyraziło zgodę na utworzenie Państwowego Gimnazjum dla Dorosłych .


Zabytki architektury sakralnej na Ziemi Choszczeńskiej

Architektura sakralna, którą stanowią kościoły, klasztory i kaplice, wrosła na przestrzeń ośmiu stuleci w krajobraz naszego regionu, stając się ważnym składnikiem kulturowego dziedzictwa poszczególnych miejscowości. Badania nad dokumentowaniem zarówno minionej świetności, jak i zachowanego stanu obiektów sakralnych, pozwalają wzbogacić naszą wiedzę o kulturze i zwyczajach religijnych mieszkańców ziemi choszczeńskiej.Nieznana bitwa wojny Trzydziestoletniej

Wojna trzydziestoletnia, która toczyła się w Europie w latach 1618 – 1648, nie ominęła ziem polskich. W niektórych jej okresach zostały wciągnięte do wojny nawet Rzeczypospolita i Rosja. Rok 1627 był niesłychanie burzliwy. Najpierw wiosną przez Pomorze i Marchię przeszły wojska szwedzkie, które hetman polny koronny Stanisław Koniecpolski rozgromił pod Czarnem ( czyli Hamersztynem – Hammerstein), a potem polska flota odniosła zwycięstwo pod blokującymi Gdańsk Szwedami .Grzegorz Jacek Brzustowicz – badacz dziejów regionu

Urodził się 24 IV 1964 roku w Sierakowie, powiat międzychodzki (Wielkopolska). Pochodzi z rodziny znanej od XV wieku, herbu Wąż. Ród Brzostowiczów vel Brzustowicz wywodzi się z Brzostowicy w powiecie grodzieńskim. Rodzice (pochodzący z Wielkopolski) na Ziemi Choszczeńskiej zamieszkali w 1964r. I podjęli .Bogdan Wojciech Brzustowicz – badacz kultury rycerskiej

Urodził się 13 marca 1966 roku w Choszcznie. Jego rodzice - Wanda i Grzegorz byli nauczycielami. Mieszkał wraz z nimi i starszym bratem Grzegorzem Jackiem w Granowie (gm. Krzęcin), tutaj ukończył szkołę podstawową w 1981 roku. Wielokrotnie podkreślał, że: „swoim rodzicom zawdzięcza zainteresowanie nauką i wiedzą”. Naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym w Choszcznie w latach 1981-1985. Po zdaniu matury podjął .


160 lat prasy w powiecie choszczeńskim

Pierwsze wiadomości o powiecie choszczeńskim (Kreis Arnswalde) trafiły do gazet w pierwszej połowie wieku, głównie za pośrednictwem wydawanego od 1820 roku w Gorzowie Neumärkisches Wochenblatt. Było to pismo obejmujące zasięgiem całą Nową Marchię. Natomiast jako pierwsze pismo powiatowe powstało w 1842 roku w Myśliborzu Kreisblätter, wydawane przez M. W. Sieberta .Rola zakonu joannitów w dziejach Korytowa

Początki Korytowa związane są z zakonem rycerskim joannitów. Okres ten chociaż stosunkowo krótki, zaważył znacząco na dalszym rozwoju osady. 23 maja 1237 roku książę wielkopolski Władysław Odonicz, na mocy dokumentu spisanego w Gnieźnie, w obecności dwóch synów Przemysła i Bolesława oraz przedstawicieli największych rodów wielkopolskich: Nałęczów, Zarębów i Doliwów .


Znaczenie Korytowa w średniowieczu i czasach nowożytnych

W 1237 roku, gdy nadawano Korytowo joannitom, miejscowość określana jako Hereditas, stanowiła najważniejszy ośrodek na obszarze, który potem stanowił średniowieczną Ziemię Choszczeńską (Terra Arnswalde). Po gwałtownym upadku rządów joannickich w 1269 roku rozpoczął się proces degradacji .Poszukiwana Żniwiarka - Pani Ziemia Choszczeńska

W początkach XX wieku wiele miast w naszej okolicy posiadało swoje wizytówki. Barlinek miał swoją Gęsiarkę, Gorzów Fontannę Pauckscha, przedstawiającą kobietę z dwoma wiadrami i nosidłem, a Choszczno - Żniwiarkę. Zarówno Barlinek, jak i Gorzów nadal swoje symboliczne fontanny posiadają, ale nie Choszczno. Miasto zawdzięczało swoją wizytówkę rzeźbiarzowi Otto Beyerowi z Żeńska. Pomnik-fontanna odsłonięto w 1912 roku. Od tego czasu fontanna, którą mieszkańcy ochrzcili przydomkiem Żniwiarki .


Itinerarium, czyli księga znamienitych gości powiatu

Obszar Powiatu Choszczeńskiego, a wcześniej Ziemi Choszczeńskiej, od wieków były odwiedzane przez władców, duchownych, rycerzy i inne znane osoby. Przybywali tutaj w określonym celu lub przejeżdżali podróżując dalej. Po niektórych pozostał ślad w naszej okolicy, po innych jedynie w dokumentach. Poznanie odwiedzających i odwiedzanych miejsc pozwoli nam określić znaczenie ziemi choszczeńskiej i powiatu w przeszłości. Nasze itinerarium to kronika pobytów ważnych lub ciekawych osób .


Józef Pławski- członek Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.erp.pun.pl www.fantazja.pun.pl www.tarant.pun.pl www.zdhzarzewie.pun.pl www.grycentrum.pun.pl